LAW HACK

ПРАВНИ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

kARDASHEV

Как да направя справка дали съм с прекъснати здравноосигурителни права?

Как да направя справка дали съм с прекъснати здравноосигурителни права?

Безработните и самоосигуряващите се лица подлежат на задължително здравно осигуряване. В случай, че не заплатите дължимите от вас здравноосигурително вноски три или повече месеца през последните три готини, вашите здравноосигурителни права може да бъдат прекъснати....

Как да направя справка за образувани изпълнителни дела от ЧСИ срещу мен или други лица?

Как да направя справка за образувани изпълнителни дела от ЧСИ срещу мен или други лица?

Знаете ли, че можете да онлайн да заявите справка за образувани срещу вас или трети лица изпълнителни дела от ЧСИ, без да ви е необходима специализирана адвокатска помощ? Това може да стане чрез Централният регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни...

Как да направя справка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел?

Как да направя справка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел?

Чудили ли сте се как да се снабдите с актуална информация за търговски дружества, сдружения или фондации? Тази информация можете да откриете бързо и лестно без специализирана юридическа помощ, само чрез справка в сайта на Търговски регистър и регистър на юридическите...

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВСИЧКИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТ КОИТО ИМАТЕ НУЖДА

ПРАВНИ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

контакти