Чудили ли сте се как да се снабдите с актуална информация за търговски дружества, сдружения или фондации? Тази информация можете да откриете бързо и лестно без специализирана юридическа помощ, само чрез справка в сайта на Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. В настоящото видео ще видите как да направите сами тази справка и дори да разгледате подадените по партидата на съответното дружество или юридическо лице с нестопанска цел заявления и документи.