Безработните и самоосигуряващите се лица подлежат на задължително здравно осигуряване. В случай, че не заплатите дължимите от вас здравноосигурително вноски три или повече месеца през последните три готини, вашите здравноосигурителни права може да бъдат прекъснати. Какъв е размерът на минималната здравноосигуртилна вноска за 2022г.? Как да направите справка за здравноосигурителния си стасус без да посещавате офис на НАП и без необходимост от електронен подпис? Научете отговорите на тези въпроси като изгледате видеото.